.  
.

CMR Golf Club

.
.    
. Maraisburg, Johannesburg
.     Gauteng
.            
.          
.            
.            
.            
.          
.          
.    

Golf Digest Rank:

  Not in top 100
.    
.        
.
. Golf Courses Home CMR Golf Club +27114728411 nil
.
.
.
.
.
.
. home website e-mail call us calendar
.
. playmoregolfsa Golfshot GolfWeather.com Google maps - CMR Golf Club
.
.
.
. lastminutegolf.co.za
.
.
. update course info member course gps & card weather map
.
.